הצהרה רבנית אורתודוקסית בנושא הנצרות

הצהרה רבנית אורתודוקסית בנושא הנצרות

:לעשות רצון אבינו שבשמיים לקראת שותפות בין יהודים לנוצרים לאחר כמעט אלפיים שנות עוינות וניכור הדדיים, אנו החתומים מטה – רבנים אורתודוכסיים המנהיגים קהילות בהווה ובעבר, ישיבות ומוסדות בישראל, בארצות-הברית ובאירופה – מכירים בהזדמנות היסטורית הניצבת בפנינו. אנו מבקשים לעשות רצון אבינו שבשמיים ולקבל את היד המושטת לנו על-ידי אחינו ואחיותינו הנוצרים. עלינו כיהודים ונוצרים […]

Orthodox Rabbinic Statement on Christianity

Orthodox Rabbinic Statement on Christianity

To Do the Will of Our Father in Heaven: Toward a Partnership between Jews and Christians After nearly two millennia of mutual hostility and alienation, we Orthodox Rabbis who lead communities, institutions and seminaries in Israel, the United States and Europe recognize the historic opportunity now before us. We seek to do the will of […]

Ortodoksirabbiininen julkilausuma kristinuskosta

Ortodoksirabbiininen julkilausuma kristinuskosta

Toteuttaaksemme Taivaallisen Isämme tahtoa: Kohti juutalaisten ja kristittyjen kumppanuutta Lähes kahdentuhannen vuoden molemminpuolisen vihollisuuden ja vierauden jälkeen me ortodoksirabbiinit, jotka johdamme yhteisöjä, instituutioita ja seminaareja Israelissa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa, tunnistamme nyt edessämme olevan historiallisen tilaisuuden. Tahdomme toteuttaa Taivaallisen Isämme tahdon hyväksymällä kristittyjen veljiemme ja sisariemme kädenojennuksen meille. Juutalaisten ja kristittyjen on työskenneltävä yhdessä kumppaneina aikamme […]